Ingin Bertanya? +62361226656 [email protected]

SENAT AKADEMIK IHDN DENPASAR


LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR


Daftar Nama Senat :

1. Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. (Ketua Senat)
2. Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA (Sekretaris Senat)
3. Dr. I Gede Suwindia, S.Ag, MA (Ketua Komisi I)
4. Prof. Dr. Drs. I Made Suweta, M.Si (Anggota)
5. Dr. Drs. I Nyoman Linggih, M.Si (Anggota)
6. Dr. Drs. I Ketut Sumadi, M.Par. (Anggota)
7. I Made Suastika Ekasana, SH, S.Ag, M.Ag (Anggota)
8. Dr. Drs. I Made Surada, MA (Anggota)
9. Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H (Anggota)
10. Ni Komang Sutriyanti, S.Ag., M.Pd.H (Anggota)
11. Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag (Ketua Komisi II)
12. I Gusti Ngurah Agung Wijaya Mahardika, S.Pd, M.Pd (Anggota)
13. Dr.Heny Perbowosari, S.Ag., M.Pd (Anggota)
14. I Wayan Suwadnyana, S.Ag, M.Fil.H (Anggota)
15. Ni Gusti Ayu Agung Nerawati, S.Ag, M.Si (Anggota)
16. I Made Budiasa, S.Sos, M.Si (Anggota)
17. I Nyoman Piartha, S.Ag., M.Fil.H (Anggota)
18. I Ketut Wisarja, S.Ag, M.Hum (Ketua Komisi III)
19. Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. (Anggota)
20. Dr. Drs. I Wayan Mandra, M. Hum (Anggota)
21. Dr. Made Sri Putri Purnamawati, S.Ag., MA, M.Erg. (Anggota)
22. Drs. I Wayan Mandra, M.Ag. (Anggota)
23. Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag. (Anggota)
24. Dr. Pande Wayan Renawati, SH, M.Si (Anggota)
25. Gede Rai Parsua, S.Ag., M.Pd. (Anggota)


Ditetapkan di Denpasar
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,


I NENGAH DUIJA